De oorzaken van vochtproblemen op het gelijkvloers.

Zit het vocht niet hoger dan anderhalve meter boven het vloeroppervlak? Dan is de oorzaak van het vochtprobleem meestal opstijgend vocht.

Problemen met opstijgend vocht

 • Bij woningen gebouwd voor 1970
  Bij oudere gebouwen die dateren van vóór 1970 ontbreken vaak ingebouwde vochtschermen uit dpc-folie. Hierdoor krijgt opstijgend grondvocht vrij spel en trekt het makkelijk op in de muren van het gelijkvloers.
 • Bij recentere woningen
  Nieuwere gebouwen hebben doorgaans ingebouwde vochtschermen, maar kunnen door een beschadigde of foutief geplaatste vochtkering toch te kampen hebben met opstijgend vocht in de muren van het gelijkvloers.

Andere oorzaken van vochtproblemen op het gelijkvloers

Zit het vocht hoger dan anderhalve meter boven het vloeroppervlak?
Dan is de oorzaak van het vochtprobleem vaak één van deze:

 • Muurzouten
  Witte kringen op de muren wijzen op muurzouten of hygroscopische zouten. Die trekken vocht aan waardoor de muren aanhoudend nat blijven door interne of externe factoren.
 • Condensatie op koude muren
  Muren die erg onderhevig zijn aan kou laten vochtige lucht condenseren. Dit zorgt er voor dat er natte plekken ontstaan en dat er water in het pleisterwerk trekt.
 • Regendoorslag
  Beschadigde of poreuze gevels kunnen erg onderhevig zijn aan regenweer. Het water dringt systematisch door in de spouw en tast op termijn ook de binnnenmuren aan.
 • Kapotte leidingen en afvoeren
  Wanneer er water uit leidingen of afvoeren lekt, wordt dit opgezogen door het gesteente en het pleisterwerk. Het trekt zich verder door en er ontstaat een natte muur.

De gevolgen van vochtproblemen op het gelijkvloers

Een blijvend vochtige muur kan in uw leefruimtes voor heel wat problemen zorgen. Afbladderende verf, loskomend behang, aangetast pleisterwerk of voegwerk, vorstschade, … het kan u allemaal flink op kosten jagen. Maar er ontstaan ook schimmels. En die vormen een rechtstreeks gevaar voor uw gezondheid. Want leven in vochtige, beschimmelde ruimtes tast de luchtwegen aan en zorgt voor allergieën. Dus laat het probleem zo snel mogelijk vaststellen en laat de oorzaak op een correcte manier wegnemen.

De oorzaken van vochtproblemen in de kelder

Iets oudere gebouwen hebben vaak een gemetselde kelder. Dergelijke kelders zijn uiterst vatbaar voor vochtproblemen. Want als er water infiltreert, wordt dit opgezogen.
Weinig verluchting en de lagere keldertemperatuur zorgen er vervolgens voor dat de kelder moeilijk van het probleem verlost geraakt.

Hoe ontstaat waterinfiltratie?

Waterinfiltratie in de kelder kan verschillende oorzaken hebben:

 • Het metselwerk zet zich
  Over de jaren kan metselwerk zich onder invloed van grote temperatuursverschillen gaan zetten. Zo dringt vocht steeds dieper door.
 • Openbare rioleringswerken
  Soms kunnen rioleringswerken in de buurt zorgen voor lozing van water. Als dit water in de grond dringt en in contact komt met gemetselde keldermuren, kan er plots een hardnekkig vochtprobleem ontstaan.
 • Verbouwingswerken
  Heeft u of uw buur recentelijk zware verbouwingen uitgevoerd? Dan kan dit direct of indirect de oorzaak zijn van waterinfiltratie in de kelder.

De gevolgen van vochtproblemen in de kelder

Een vochtige kelder ligt vaak aan de basis van een nog groter vochtprobleem. Want het water uit de keldermuren kan optrekken naar het gelijkvloers en daar lelijk huis houden in uw leefruimtes. Maar een vochtige kelder kan ook voor erge geurhinder zorgen. Want de muffe lucht verspreidt zich op de duur ook naar andere ruimtes. Bovendien verliest de kelder door ongezonde schimmelvorming ook zijn nut als koele bergruimte voor o.a. voeding. Heeft u een vermoeden van vocht in de kelder? Grijp dan zo snel mogelijk in.

Zo herkent u vochtproblemen!

Vochtproblemen zijn niet altijd meteen opvallend zichtbaar. Maar er zijn heel wat tekenen aan de wand die erop wijzen dat er vocht aanwezig is.

 • Afbladerende verf
 • Verkleuringen op de muur
 • Loskomend plakwerk / plinten
 • Zoutkristalisering op muur
 • Vocht op de muur / druppels
 • ….

Hoe los je een vochtprobleem op?

Vóór het vochtprobleem wordt aangepakt, moet een sluitende diagnose gesteld worden. Alle oorzaken moeten gekend zijn. Pas kan kan overgegaan worden tot een effectieve behandeling van het vochtprobleem. Bij kelderdichting wordt een nieuwe, waterdichte cementering geplaatst. Bij een probleem met opstijgend vocht kan een (nieuwe) waterkering geplaatst worden. Maar een pak eenvoudiger, en even doeltreffend, is het laten injecteren van de muren met een impregneermiddel.

Vochtbestrijding

Last van opstijgend vocht in huis?

Heeft u een probleem met opstijgend vocht op het gelijkvloers? Voorkom dan dat de schade steeds groter wordt en kies zo snel mogelijk voor de professionele aanpak van Verstraete. Ontdek alles over onze aanpak bij vochtbestrijding!

Kelderdichting

Vocht in de kelder?

Vocht in de kelder wordt beter zo snel mogelijk aangepakt. Maar laat zeker eerst een goeie diagnose stellen. Zo bent u zeker dat het probleem definitief opgelost wordt.
Bij Verstraete bent u zeker van een correcte analyse en een effectieve kelderdichting.
Lees alles over onze aanpak!

Offerte

Gratis offerte voor vochtbestrijding of kelderdichting?

Bezorg ons de nodige informatie over het vochtprobleem.
We maken zo snel mogelijk een offerte voor u op en komen langs voor een vochtdiagnose.

Vochtproblemen?
Vertrouw op Verstraete!

Jarenlange ervaring

Met meer dan 35 jaar ervaring op de teller is Verstraete dé partner met kennis van zaken.

Betrouwbare diagnose

Wij onderzoeken de vochtproblemen waarvoor wij gespecialiseerd zijn, en bieden een passende oplossing, zodanig dat u een correcte beslissing kan nemen.

Vochtvrij garantie

Wij gaan voor duurzame oplossingen. Zo bent u zeker dat uw vochtproblemen opgelost zijn én blijven.

Sterke service

Onze service is altijd snel en professioneel. Met heldere info, een persoonlijke aanpak en zonder zorgen achteraf.